Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 436 519 €
Neobežný majetok
2 811 328 €
Obežný majetok
624 304 €
Časové rozlíšenie súčet
887 €
Pasíva
3 436 519 €
Vlastné imanie
526 016 €
Záväzky celkom
2 691 886 €
Časové rozlíšenie súčet
218 617 €
Výnosy
3 101 818 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
485 512 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
3 010 307 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 988 555 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
111 €
Zisk
91 511 €
Daň z príjmov
1 162 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
90 349 €
Adresa
Ulica:Športovcov 341/2
Obec:01749 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050561
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby