Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
994 341 €
Neobežný majetok
889 889 €
Obežný majetok
103 027 €
Časové rozlíšenie súčet
1 426 €
Pasíva
994 341 €
Vlastné imanie
7 434 €
Záväzky celkom
985 975 €
Časové rozlíšenie súčet
933 €
Výnosy
770 119 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 503 €
Výnosy z finančnej činnosti
9 €
Náklady
772 140 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
769 500 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 640 €
Zisk
-2 021 €
Daň z príjmov
34 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 054 €
Adresa
Ulica:Vajanského 23
Obec:93403 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17053889
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:10.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby