Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 199 183 €
Neobežný majetok
2 625 356 €
Obežný majetok
1 573 112 €
Časové rozlíšenie súčet
715 €
Pasíva
4 199 183 €
Vlastné imanie
1 873 079 €
Záväzky celkom
2 254 908 €
Časové rozlíšenie súčet
71 196 €
Výnosy
2 578 757 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
423 696 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
2 547 408 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 547 335 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
73 €
Zisk
31 348 €
Daň z príjmov
12 579 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
18 770 €
Adresa
Ulica:Sibírska 1
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17055385
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby