Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola informačných technológií

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 162 036 €
Neobežný majetok
4 810 857 €
Obežný majetok
350 679 €
Časové rozlíšenie súčet
500 €
Pasíva
5 162 036 €
Vlastné imanie
541 180 €
Záväzky celkom
2 558 787 €
Časové rozlíšenie súčet
2 062 069 €
Výnosy
3 055 396 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
145 235 €
Výnosy z finančnej činnosti
19 €
Náklady
3 010 009 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 009 735 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
274 €
Zisk
45 387 €
Daň z príjmov
1 305 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
44 083 €
Adresa
Ulica:Tajovského 30
Obec:97590 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17055431
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby