Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
35 004 303 €
Neobežný majetok
26 777 296 €
Obežný majetok
8 216 275 €
Časové rozlíšenie súčet
10 732 €
Pasíva
35 004 303 €
Vlastné imanie
-15 781 658 €
Záväzky celkom
48 769 138 €
Časové rozlíšenie súčet
2 016 823 €
Výnosy
38 880 124 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 457 931 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 422 193 €
Náklady
44 285 703 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
44 281 976 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 726 €
Zisk
-5 405 579 €
Daň z príjmov
26 808 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 432 386 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 581/2
Obec:97201 Bojnice
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17335795
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby