Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
20 050 156 €
Neobežný majetok
16 324 893 €
Obežný majetok
3 702 617 €
Časové rozlíšenie súčet
22 645 €
Pasíva
20 050 156 €
Vlastné imanie
-957 614 €
Záväzky celkom
20 557 770 €
Časové rozlíšenie súčet
450 001 €
Výnosy
25 182 502 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
24 235 573 €
Výnosy z finančnej činnosti
25 640 €
Náklady
21 400 513 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
21 380 316 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 197 €
Zisk
3 781 989 €
Daň z príjmov
1 178 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 780 810 €
Adresa
Ulica:Palúčanská 25
Obec:03123 Liptovský Mikuláš
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17336163
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby