Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
20 694 321 €
Neobežný majetok
15 666 732 €
Obežný majetok
5 014 344 €
Časové rozlíšenie súčet
13 245 €
Pasíva
20 694 321 €
Vlastné imanie
-1 232 851 €
Záväzky celkom
21 170 004 €
Časové rozlíšenie súčet
757 168 €
Výnosy
26 390 571 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
23 137 662 €
Výnosy z finančnej činnosti
16 434 €
Náklady
26 616 547 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
26 594 037 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 510 €
Zisk
-225 976 €
Daň z príjmov
752 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-226 727 €
Adresa
Ulica:Palúčanská 25
Obec:03123 Liptovský Mikuláš
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17336163
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby