Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

I.Svätojurská, akciová spoločnosť

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
933 758 €
Neobežný majetok
734 642 €
Obežný majetok
196 914 €
Časové rozlíšenie súčet
2 202 €
Pasíva
933 758 €
Vlastné imanie
356 945 €
Záväzky celkom
146 922 €
Časové rozlíšenie súčet
429 891 €
Výnosy
764 846 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
764 842 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
723 230 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
722 812 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
418 €
Zisk
41 616 €
Daň z príjmov
4 828 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
36 788 €
Adresa
Ulica:Na pažiti 4E
Obec:90021 Svätý Jur
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Svätý Jur
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31437567
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:10.6.1993
SK NACE:02 200 Ťažba dreva
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby