Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

THERMALPARK DS, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
14 793 269 €
Neobežný majetok
13 018 378 €
Obežný majetok
1 746 384 €
Časové rozlíšenie súčet
28 507 €
Pasíva
14 793 269 €
Vlastné imanie
10 262 007 €
Záväzky celkom
4 513 840 €
Časové rozlíšenie súčet
17 422 €
Výnosy
3 829 702 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 829 702 €
Náklady
3 297 614 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 209 135 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
88 479 €
Zisk
532 088 €
Daň z príjmov
116 475 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
415 613 €
Adresa
Ulica:Gabčíkovská cesta 237/38
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dunajská Streda
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31450920
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:29.9.1994
SK NACE:93 290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby