Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Ostredková ul.č.14, Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 502 554 €
Neobežný majetok
1 213 710 €
Obežný majetok
288 843 €
Pasíva
1 502 554 €
Vlastné imanie
-879 €
Záväzky celkom
1 458 863 €
Časové rozlíšenie súčet
44 570 €
Výnosy
2 585 542 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
97 052 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 488 490 €
Náklady
2 586 421 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 487 181 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
99 240 €
Zisk
-879 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-879 €
Príjmy107 
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, Ostredková ul.č.14, Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
64,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,1 %
Tovary a služby
11,6 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola, Ostredková ul.č.14, Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Ostredková 14
Obec:82102 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31780822
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby