Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 642 820 €
Neobežný majetok
1 201 950 €
Obežný majetok
362 200 €
Časové rozlíšenie súčet
78 671 €
Pasíva
1 642 820 €
Vlastné imanie
-25 798 €
Záväzky celkom
1 536 580 €
Časové rozlíšenie súčet
132 039 €
Výnosy
2 463 770 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
132 259 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 331 510 €
Náklady
2 491 240 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 425 610 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 638 €
Zisk
-27 471 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-27 471 €
Adresa
Ulica:Teplická 7
Obec:83102 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:31787088
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby