Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
517 884 €
Neobežný majetok
152 414 €
Obežný majetok
365 265 €
Časové rozlíšenie súčet
205 €
Pasíva
517 884 €
Vlastné imanie
375 €
Záväzky celkom
499 604 €
Časové rozlíšenie súčet
17 904 €
Výnosy
3 616 957 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
939 761 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 677 196 €
Náklady
3 628 385 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 700 162 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
928 223 €
Zisk
-11 428 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-11 428 €
Adresa
Ulica:Štefánikova 1377/77
Obec:90501 Senica
Okres:Senica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:34000992
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.1993
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby