Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 823 033 €
Neobežný majetok
4 395 823 €
Obežný majetok
427 209 €
Pasíva
4 823 033 €
Vlastné imanie
-1 662 €
Záväzky celkom
4 774 205 €
Časové rozlíšenie súčet
50 490 €
Výnosy
4 731 955 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
875 950 €
Výnosy z finančnej činnosti
20 €
Náklady
4 795 731 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 900 188 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
866 637 €
Zisk
-63 776 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-63 780 €
Adresa
Ulica:Skladná 4
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35538562
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.8.2001
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby