Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
267 657 €
Neobežný majetok
149 591 €
Obežný majetok
93 438 €
Časové rozlíšenie súčet
24 628 €
Pasíva
267 657 €
Vlastné imanie
19 480 €
Záväzky celkom
239 380 €
Časové rozlíšenie súčet
8 797 €
Výnosy
912 829 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
36 212 €
Výnosy z finančnej činnosti
6 €
Náklady
909 344 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
877 554 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
31 791 €
Zisk
3 485 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 484 €
Adresa
Ulica:Fraňa Mojtu 18
Obec:95051 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35630272
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:18.12.1996
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby