Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KSP, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
9 999 441 €
Neobežný majetok
8 848 202 €
Obežný majetok
1 119 986 €
Časové rozlíšenie súčet
31 253 €
Pasíva
9 999 441 €
Vlastné imanie
7 759 479 €
Záväzky celkom
2 218 536 €
Časové rozlíšenie súčet
21 426 €
Výnosy
1 329 180 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 329 111 €
Výnosy z finančnej činnosti
69 €
Náklady
1 298 582 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 290 433 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 149 €
Zisk
30 598 €
Daň z príjmov
6 796 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
23 802 €
Adresa
Ulica:Vajnorská 135
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Nové Mesto
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35847689
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:17.10.2002
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby