Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
458 539 816 €
Neobežný majetok
403 855 144 €
Obežný majetok
49 594 261 €
Časové rozlíšenie súčet
5 090 411 €
Pasíva
458 539 816 €
Vlastné imanie
320 295 204 €
Záväzky celkom
95 849 177 €
Časové rozlíšenie súčet
42 395 435 €
Výnosy
104 790 553 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
104 790 552 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
96 453 218 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
95 848 246 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
604 972 €
Zisk
8 337 335 €
Daň z príjmov
1 545 860 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 791 475 €
Adresa
Ulica:Prešovská 48
Obec:82646 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:59 %
Základné údaje
IČO:35850370
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:7.1.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby