Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne cesty Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 867 250 €
Neobežný majetok
428 027 €
Obežný majetok
5 365 740 €
Časové rozlíšenie súčet
73 482 €
Pasíva
5 867 250 €
Vlastné imanie
268 313 €
Záväzky celkom
5 598 940 €
Výnosy
16 832 400 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 832 400 €
Náklady
16 655 700 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
16 637 300 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 390 €
Zisk
176 673 €
Daň z príjmov
32 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
176 641 €
Adresa
Ulica:Čučoriedková 6
Obec:82712 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:68 %
Základné údaje
IČO:35947161
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.8.2005
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby