Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
12 525 262 €
Neobežný majetok
3 243 194 €
Obežný majetok
9 276 001 €
Časové rozlíšenie súčet
6 067 €
Pasíva
12 525 262 €
Vlastné imanie
4 692 486 €
Záväzky celkom
7 426 387 €
Časové rozlíšenie súčet
406 389 €
Výnosy
17 842 400 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 842 400 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
17 095 988 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
17 083 692 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 296 €
Zisk
746 412 €
Daň z príjmov
155 662 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
590 750 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Štúrova 147
Obec:94965 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35960736
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:30.10.2005
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby