Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
426 618 €
Neobežný majetok
194 460 €
Obežný majetok
230 635 €
Časové rozlíšenie súčet
1 524 €
Pasíva
426 618 €
Vlastné imanie
317 685 €
Záväzky celkom
107 826 €
Časové rozlíšenie súčet
1 107 €
Výnosy
684 591 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
375 106 €
Výnosy z finančnej činnosti
306 245 €
Náklady
698 860 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
696 109 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 514 €
Zisk
-14 269 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-14 269 €
Adresa
Ulica:Na Grbe 6195/2
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Základné údaje
IČO:36077518
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:15.12.2003
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby