Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podunajské múzeum v Komárne - Duna Menti Múzeum Komárom

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
385 524 €
Neobežný majetok
326 867 €
Obežný majetok
53 933 €
Časové rozlíšenie súčet
4 724 €
Pasíva
385 524 €
Vlastné imanie
3 323 €
Záväzky celkom
382 201 €
Výnosy
682 313 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
41 491 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 €
Náklady
679 586 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
635 211 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
44 375 €
Zisk
2 726 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 726 €
Adresa
Ulica:Palatínova č. 13
Obec:94501 Komárno
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36102881
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby