Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálne služby Myjava, n. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
50 199 €
Neobežný majetok
14 529 €
Obežný majetok
35 437 €
Časové rozlíšenie súčet
233 €
Pasíva
50 199 €
Vlastné imanie
7 884 €
Záväzky celkom
24 538 €
Časové rozlíšenie súčet
17 777 €
Výnosy
267 538 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 171 €
Výnosy z finančnej činnosti
12 712 €
Náklady
277 522 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
276 992 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
530 €
Zisk
-9 984 €
Daň z príjmov
84 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 068 €
Adresa
Ulica:Nám. M. R. Štefánika 560/4
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36119610
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:28.11.2003
SK NACE:88 910 Denná starostlivosť o deti
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby