Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Letisko Piešťany, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 479 209 €
Neobežný majetok
21 059 985 €
Obežný majetok
414 988 €
Časové rozlíšenie súčet
4 236 €
Pasíva
21 479 209 €
Vlastné imanie
18 324 969 €
Záväzky celkom
2 511 364 €
Časové rozlíšenie súčet
642 876 €
Výnosy
1 405 982 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 394 288 €
Výnosy z finančnej činnosti
11 694 €
Náklady
1 494 105 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 417 609 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
76 496 €
Zisk
-88 123 €
Daň z príjmov
20 282 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-108 405 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Žilinská cesta 597/81
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:59 %
Základné údaje
IČO:36266906
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:52 230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby