Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
63 808 642 €
Neobežný majetok
58 420 210 €
Obežný majetok
5 225 871 €
Časové rozlíšenie súčet
162 561 €
Pasíva
63 808 642 €
Vlastné imanie
28 816 531 €
Záväzky celkom
6 507 330 €
Časové rozlíšenie súčet
28 484 781 €
Výnosy
14 349 196 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 349 114 €
Výnosy z finančnej činnosti
82 €
Náklady
14 124 301 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
14 112 844 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 457 €
Zisk
224 895 €
Daň z príjmov
58 019 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
166 876 €
Adresa
Ulica:Nová 133
Obec:01746 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:24 %
Základné údaje
IČO:36672076
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:7.9.2006
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby