Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
61 204 762 €
Neobežný majetok
58 014 603 €
Obežný majetok
2 526 623 €
Časové rozlíšenie súčet
663 536 €
Pasíva
61 204 762 €
Vlastné imanie
25 517 739 €
Záväzky celkom
6 730 769 €
Časové rozlíšenie súčet
28 956 254 €
Výnosy
10 025 428 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 025 428 €
Náklady
10 128 760 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
10 076 289 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
52 471 €
Zisk
-103 332 €
Daň z príjmov
32 125 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-135 457 €
Adresa
Ulica:Kuzmányho 25
Obec:03680 Martin
Okres:Martin
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Martin
Podiel:52 %
Základné údaje
IČO:36672084
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:7.9.2006
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby