Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

TERMALŠPORT TS s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
119 555 €
Neobežný majetok
76 592 €
Obežný majetok
42 963 €
Pasíva
119 555 €
Vlastné imanie
50 627 €
Záväzky celkom
68 928 €
Výnosy
181 352 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
181 352 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
184 555 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
182 503 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 052 €
Zisk
-3 203 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 203 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Trojičné námestie 185/2
Obec:02744 Tvrdošín
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Tvrdošín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36784478
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:30.5.2007
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby