Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
15 424 120 €
Neobežný majetok
2 398 805 €
Obežný majetok
13 021 283 €
Časové rozlíšenie súčet
4 032 €
Pasíva
15 424 120 €
Vlastné imanie
11 240 449 €
Záväzky celkom
4 183 671 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Výnosy
21 553 710 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 553 710 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
18 550 351 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
18 539 108 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 243 €
Zisk
3 003 359 €
Daň z príjmov
602 571 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 400 788 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Majerská cesta 94
Obec:97496 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36836567
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:21.9.2007
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby