Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 069 096 €
Neobežný majetok
3 147 987 €
Obežný majetok
1 507 839 €
Časové rozlíšenie súčet
413 269 €
Pasíva
5 069 096 €
Vlastné imanie
386 950 €
Záväzky celkom
3 259 561 €
Časové rozlíšenie súčet
1 422 584 €
Výnosy
8 185 989 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 753 292 €
Výnosy z finančnej činnosti
205 440 €
Náklady
8 315 319 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
8 281 944 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
33 375 €
Zisk
-129 330 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-129 330 €
Adresa
Ulica:Huncovská 1788/42
Obec:06001 Kežmarok
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kežmarok
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37886436
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:14.4.2004
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby