Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
646 884 €
Neobežný majetok
544 423 €
Obežný majetok
100 294 €
Časové rozlíšenie súčet
2 167 €
Pasíva
646 884 €
Vlastné imanie
54 429 €
Záväzky celkom
441 242 €
Časové rozlíšenie súčet
151 214 €
Výnosy
3 325 559 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
329 881 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
3 382 041 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 377 971 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 070 €
Zisk
-56 483 €
Daň z príjmov
493 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-56 975 €
Adresa
Ulica:Zvolenská cesta 83
Obec:98401 Lučenec
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37890221
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2002
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby