Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
176 869 581 €
Neobežný majetok
172 234 689 €
Obežný majetok
4 533 641 €
Časové rozlíšenie súčet
101 251 €
Pasíva
176 869 581 €
Vlastné imanie
2 653 188 €
Záväzky celkom
130 673 151 €
Časové rozlíšenie súčet
43 543 241 €
Výnosy
36 301 693 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
560 042 €
Výnosy z finančnej činnosti
35 741 637 €
Náklady
36 591 069 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
36 035 144 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
555 924 €
Zisk
-289 376 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-289 376 €
Adresa
Ulica:Jesenná 14
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37936859
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.12.2003
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby