Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
818 558 €
Neobežný majetok
585 832 €
Obežný majetok
230 318 €
Časové rozlíšenie súčet
2 408 €
Pasíva
818 558 €
Vlastné imanie
148 454 €
Záväzky celkom
578 611 €
Časové rozlíšenie súčet
91 493 €
Výnosy
3 226 866 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
226 098 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 851 €
Náklady
3 276 603 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 275 086 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 516 €
Zisk
-49 738 €
Daň z príjmov
1 491 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-51 229 €
Adresa
Ulica:Školská 7
Obec:97590 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37956108
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2004
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby