Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
77 406 065 €
Neobežný majetok
73 243 622 €
Obežný majetok
4 153 834 €
Časové rozlíšenie súčet
8 609 €
Pasíva
77 406 065 €
Vlastné imanie
3 082 553 €
Záväzky celkom
72 254 497 €
Časové rozlíšenie súčet
2 069 014 €
Výnosy
19 663 648 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 144 721 €
Výnosy z finančnej činnosti
277 €
Náklady
19 260 571 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 023 460 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
237 112 €
Zisk
403 076 €
Daň z príjmov
6 582 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
396 494 €
Adresa
Ulica:Martina Rázusa 1137/104
Obec:01001 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42054575
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.11.2006
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby