Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie obcí JURAVA

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
936 017 €
Neobežný majetok
792 234 €
Obežný majetok
143 713 €
Časové rozlíšenie súčet
70 €
Pasíva
936 017 €
Vlastné imanie
163 491 €
Záväzky celkom
4 296 €
Časové rozlíšenie súčet
768 230 €
Výnosy
89 251 €
Výnosy z finančnej činnosti
84 912 €
Náklady
66 397 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
56 621 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
522 €
Zisk
22 854 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
22 854 €
Adresa
Ulica:Prostredná 92/29
Obec:90021 Svätý Jur
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Svätý Jur
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42170168
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:18.5.2009
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby