Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 945 433 €
Neobežný majetok
15 413 912 €
Obežný majetok
6 069 710 €
Časové rozlíšenie súčet
461 811 €
Pasíva
21 945 433 €
Vlastné imanie
4 477 122 €
Záväzky celkom
8 467 513 €
Časové rozlíšenie súčet
9 000 798 €
Výnosy
26 746 097 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 745 590 €
Výnosy z finančnej činnosti
507 €
Náklady
26 932 779 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
26 928 720 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 059 €
Zisk
-186 682 €
Daň z príjmov
-402 363 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
215 681 €
Adresa
Ulica:Koreszkova 7
Obec:90982 Skalica
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:22 %
Základné údaje
IČO:44444761
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:13.11.2008
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby