Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 009 184 €
Neobežný majetok
1 494 709 €
Obežný majetok
513 303 €
Pasíva
2 009 184 €
Vlastné imanie
506 274 €
Záväzky celkom
1 469 114 €
Časové rozlíšenie súčet
33 795 €
Výnosy
3 514 357 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
961 370 €
Výnosy z finančnej činnosti
50 472 €
Náklady
3 306 573 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 300 554 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 018 €
Zisk
207 785 €
Daň z príjmov
784 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
207 001 €
Adresa
Ulica:Pod Bánošom 80
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45017000
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.9.2007
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby