Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ORID, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 513 238 €
Neobežný majetok
0 €
Obežný majetok
1 513 238 €
Pasíva
1 513 238 €
Vlastné imanie
9 749 €
Záväzky celkom
1 503 489 €
Výnosy
39 920 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
39 920 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
31 856 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
31 638 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
218 €
Zisk
8 064 €
Daň z príjmov
781 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 283 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Strojárenská 3
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45424462
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:1.3.2010
SK NACE:52 290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby