Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
46 907 €
Neobežný majetok
12 345 €
Obežný majetok
34 562 €
Pasíva
46 907 €
Vlastné imanie
-9 211 €
Záväzky celkom
19 778 €
Časové rozlíšenie súčet
36 339 €
Výnosy
95 115 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 997 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 875 €
Náklady
93 086 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
91 510 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 576 €
Zisk
2 030 €
Daň z príjmov
225 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 805 €
Adresa
Ulica:Lazovná 21
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:45731951
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:8.2.2010
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby