Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
89 684 €
Neobežný majetok
11 477 €
Obežný majetok
78 180 €
Časové rozlíšenie súčet
27 €
Pasíva
89 684 €
Vlastné imanie
68 635 €
Záväzky celkom
20 791 €
Časové rozlíšenie súčet
258 €
Výnosy
234 850 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
97 320 €
Výnosy z finančnej činnosti
137 530 €
Náklady
228 269 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
227 865 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
404 €
Zisk
6 581 €
Daň z príjmov
94 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 488 €
Adresa
Ulica:Magurská 6407/16
Obec:97411 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:45738700
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:20.6.2012
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby