Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

GeoSurvey, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 262 174 €
Neobežný majetok
169 463 €
Obežný majetok
2 092 711 €
Pasíva
2 262 174 €
Vlastné imanie
5 885 €
Záväzky celkom
286 399 €
Časové rozlíšenie súčet
1 969 890 €
Výnosy
20 000 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
20 000 €
Náklady
20 000 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
16 937 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 063 €
Zisk
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
0 €
Adresa
Ulica:Námestie Maratónu mieru 1
Obec:04266 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:45986428
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:25.2.2011
SK NACE:71 122 Geologický prieskum
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby