Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ŽILBYT, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 138 240 €
Neobežný majetok
631 468 €
Obežný majetok
500 789 €
Časové rozlíšenie súčet
5 983 €
Pasíva
1 138 240 €
Vlastné imanie
459 050 €
Záväzky celkom
318 720 €
Časové rozlíšenie súčet
360 470 €
Výnosy
1 086 018 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 085 928 €
Výnosy z finančnej činnosti
90 €
Náklady
1 075 740 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 074 600 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 140 €
Zisk
10 278 €
Daň z príjmov
1 864 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 414 €
Adresa
Ulica:Nanterská 8399/29
Obec:01008 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:46723994
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:14.6.2012
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby