Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

NICO SERVICES, s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
65 345 €
Neobežný majetok
742 €
Obežný majetok
62 702 €
Časové rozlíšenie súčet
1 901 €
Pasíva
65 345 €
Vlastné imanie
6 633 €
Záväzky celkom
58 712 €
Výnosy
265 661 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
265 661 €
Náklady
282 772 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
282 576 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
196 €
Zisk
-17 111 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 111 €
Adresa
Ulica:Mliekárenská 8
Obec:82109 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:47130032
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:25.4.2013
SK NACE:47 190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Odvetvie:Veľkoobchod a maloobchod

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby