Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
128 495 €
Neobežný majetok
21 608 €
Obežný majetok
106 887 €
Pasíva
128 495 €
Vlastné imanie
63 301 €
Záväzky celkom
65 194 €
Výnosy
502 171 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
502 170 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
469 089 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
468 118 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
971 €
Zisk
33 082 €
Daň z príjmov
1 979 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
31 103 €
Adresa
Ulica:Komenského 2622/48
Obec:01001 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:51969793
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.10.2018
SK NACE:43 120 Zemné práce
Odvetvie:Stavebníctvo

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby