Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
803 880 €
Neobežný majetok
413 156 €
Obežný majetok
387 795 €
Časové rozlíšenie súčet
2 929 €
Pasíva
803 880 €
Vlastné imanie
617 974 €
Záväzky celkom
163 346 €
Časové rozlíšenie súčet
22 560 €
Výnosy
1 958 374 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 958 374 €
Náklady
1 825 113 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 824 776 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
337 €
Zisk
133 261 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
133 261 €
Adresa
Ulica:Nám. SNP 14585/1A
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52123553
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:3.1.2019
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby