Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
361 195 €
Neobežný majetok
282 319 €
Obežný majetok
78 876 €
Pasíva
361 195 €
Vlastné imanie
245 637 €
Záväzky celkom
115 558 €
Výnosy
356 564 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
356 564 €
Náklady
373 592 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
368 914 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 678 €
Zisk
-17 028 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 028 €
Adresa
Ulica:Probstnerova cesta 673/9
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52478157
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:5.7.2019
SK NACE:43 990 Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Odvetvie:Stavebníctvo

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby