Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 062 336 €
Neobežný majetok
15 004 600 €
Obežný majetok
2 056 901 €
Časové rozlíšenie súčet
835 €
Pasíva
17 062 336 €
Vlastné imanie
4 339 146 €
Záväzky celkom
12 723 190 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Výnosy
1 787 063 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 787 063 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 833 570 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 760 754 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
72 816 €
Zisk
-46 507 €
Daň z príjmov
268 724 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-315 231 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Bulharská 39
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52646564
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:27.9.2019
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby