Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

IDS Východ, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
487 027 €
Neobežný majetok
127 831 €
Obežný majetok
359 196 €
Pasíva
487 027 €
Vlastné imanie
257 546 €
Záväzky celkom
229 481 €
Výnosy
715 713 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
715 713 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
491 678 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
491 481 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
197 €
Zisk
224 035 €
Daň z príjmov
41 997 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
182 038 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Turgenevova 36
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:52681734
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:8.10.2019
SK NACE:82 990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby