Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 483 052 €
Neobežný majetok
484 412 €
Obežný majetok
998 640 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Pasíva
1 483 052 €
Vlastné imanie
1 482 653 €
Záväzky celkom
399 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Výnosy
0 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
0 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
4 469 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 379 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
90 €
Zisk
-4 469 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 469 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Námestie SNP 23/23
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52933512
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:28.2.2020
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby