Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
8 508 410 €
Neobežný majetok
7 157 946 €
Obežný majetok
1 350 464 €
Pasíva
8 508 410 €
Vlastné imanie
8 507 630 €
Záväzky celkom
780 €
Výnosy
9 072 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
9 072 €
Náklady
15 382 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
15 157 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
225 €
Zisk
-6 310 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 310 €
Adresa
Ulica:Mierová 21
Obec:82705 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:52954790
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:3.3.2020
SK NACE:71 121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby