Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 060 234 €
Neobežný majetok
784 190 €
Obežný majetok
274 496 €
Časové rozlíšenie súčet
1 548 €
Pasíva
1 060 234 €
Vlastné imanie
-15 015 €
Záväzky celkom
1 065 343 €
Časové rozlíšenie súčet
9 907 €
Výnosy
2 940 673 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
92 078 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 841 379 €
Náklady
2 935 514 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 885 051 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 464 €
Zisk
5 159 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 159 €
Adresa
Ulica:Pankúchova 6
Obec:85104 Bratislava - Petržalka
Okres:Bratislava V
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53242742
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:3.9.2020
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby