Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 167 931 €
Neobežný majetok
5 614 481 €
Obežný majetok
551 167 €
Časové rozlíšenie súčet
2 282 €
Pasíva
6 167 931 €
Vlastné imanie
95 235 €
Záväzky celkom
4 162 122 €
Časové rozlíšenie súčet
1 910 574 €
Výnosy
2 667 394 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 424 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 612 970 €
Náklady
2 646 458 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 640 849 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 610 €
Zisk
20 936 €
Daň z príjmov
1 512 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 424 €
Adresa
Ulica:Jarmočná 108
Obec:06401 Stará Ľubovňa
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53265301
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2020
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby