Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zdravá župa, s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
859 676 €
Neobežný majetok
0 €
Obežný majetok
859 676 €
Časové rozlíšenie súčet
0 €
Pasíva
859 676 €
Vlastné imanie
332 196 €
Záväzky celkom
328 924 €
Časové rozlíšenie súčet
198 556 €
Výnosy
2 825 897 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 825 897 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
2 785 097 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 782 408 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 689 €
Zisk
40 800 €
Daň z príjmov
8 604 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
32 196 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Starohájska 10
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:53708997
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:23.4.2021
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby